Аватар
Беларуская мова, опубликовано 2018-08-22 23:02:46 by Гость

Помогите подобрать высказывание о языке на белоруском

Аватар
Ответ оставил Гость

ВЫСКАЗЫВАНИЕ - высказанное мнение, суждение (Высказывания белорусских писателей о языке) . 

Выбирайте ваши пять: 
Не пакідайце ж мовы нашей беларускай, каб не умёрлі (Ф. Багушэвіч) 

Бяссмертнае слова, ты роднае слова! Ты крыўды, няпраўды змагло (Я. Купала) . 

Жывое ў вяках беларускае слова — Народа душа і народа хвала. Цябе абзывалі “мужыцкаю мовай”, А нам жа ты — матчынай мовай была ( А .Бачыла) 

. Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты на яве і ў сне (Я. Купала) . 

Як ты дорага мне, мая родная мова! Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова! (Н. Гілевіч) . 

На беларускай зямлі раней чым дзе ўварвалася ў свет праменнае і мудрае друкаванае слова (М. Гамолка) . 

«Калі ласка! » - нашей роднай мовы Шчырыя і ветлівые словы (П. Броўка) 
Слова - радасць, слова - чары (Я. Колас) 
(из 
Слова – радасць, слова чары , 
Вобраз – вечна юных вёсен , 
Ёсць ты ўсюды: і ў сонцы, і ў хмары, 
Ты глядзіш праз неба просінь. 

Лашчыш слых мой, слова-ззянне , 
Атуляеш сэрца ласкай, 
Ноч і вечар, дзень, світанне 
Абняло ты, слова-краска) 

- Як гоман крынічны, як звон ручаёвы, Як плёскат бязмежных блакітных азёр, Тваё [Беларусь] зазвінела свабоднае слова, Хвалой узляцеўшы да сонца і зор (П. Броўка) . 

- Імя кранае, свеціць, як бурштын, І, ўдзячны пералівістаму слову, Зямное, крэўнае знаходжу ў тым, Што вызначае корань і аснову (А. Пысін) . 

Багата, родная ты мова, Цябе стварыў і ўзнёс народ. А вобразы якія ў словах, А параўнанняў што за ўзлёт!. . (П. Броўка) Хто забыў сваіх продкаў - сябе губляе. Хто забыў сваю мову - усё згубіў. (Ул. Караткевіч) Мова.. . Родная мова У марах, у песнях, у снах. Мае ў ёй кожнае слова Свой колер, і смак, і пах. Зліваюцца гукі ў словы І ў рэчышчы роднай мовы, Як рэкі ў мора, цякуць. ( А. Грачанікаў)Мова, Пявучая родная мова, Ты - уладарка нявызнаных скарбаў. Столькі значэнняў, гучанняў і фарбаў Мае ў сабе тваё кожнае слова.. . (А. Зарыцкі)

Вопрос
Не нашли ответа?
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, или сомневаетесь в его правильности, то можете воспользоваться формой ниже и уточнить решение. Или воспользуйтесь формой поиска и найдите похожие ответы по предмету Беларуская мова.